Výmena oleja v automatickej prevodovke

VÝMENA - ČISTENIE - ÚDRŽBA

Výmena starého oleja

1. Starý olej je vytláčaný až kým v okruhu nie je len nový olej.

Čistenie prevodovky

2. Pred výmenou je do oleja pridaný čistič pre rozpustenie nečistôt.

Pridanie AT Conditioner

3. AT Conditioner je prípravok zabezpečujúci nízke trenie a hladkú činnosť prevodovky.

Výsledkom je predĺženie životnosti vašej automatickej prevodovky